Pro lékaře

Norma ČSN EN 16844 Služby estetické medicíny - Nechirurgická lékařská ošetření

Anotace obsahu normy: Tato evropská norma stanovuje soubor požadavků, které jsou považovány za nezbytné pro poskytování služeb estetické medicíny (nechirurgická lékařská ošetření). Důraz je kladen na definování požadavků na kvalitu nabízených služeb estetické medicíny, aby byla zajištěna bezpečnost pacienta. Předmět této evropské normy zahrnuje jakékoli estetické lékařské ošetření, které zasahuje hlouběji než je rohová vrstva […]
18. 01. 2023

​Výsledky voleb do výboru a revizní komise SELM ČLS JEP na volební období 2017-2020

Výsledky voleb do výboru Společnosti estetické a laserové medicíny (v seznamu uvedeni kandidáti, kteří získali více než 4 hlasy) Pořadí Jméno Počet hlasů 1. MUDr. Měšťák Ondřej, Ph.D. 11 2. doc. MUDr. Šmucler Roman, CSc. 11 3. prim. MUDr. Adamcová Hana 10 4. prof. MUDr. Hercogová Jana, CSc. MHA 10 5. prim. MUDr. Procházka Miroslav […]
18. 01. 2023

Schválení evropské normy FprEN 16844

Vážení členové, po letitých pracích byla schválena evropská norma FprEN 16844 Aesthetic medicine services - Non-surgical medical treatments na které jsme se podíleli spolu s Rakouskem, Německem, Francií a Itálií zejména. Nyní už je jasné, co je estetická medicína, jaká ošetření tam patří, kdo je smí provádět, kde a jaká jsou rizika metod. Je to 33 stran […]
18. 01. 2023

Elektronické volby do výboru a revizní komise SELM - 6.12.2016

Vážení členové, dovolte, abychom Vás všechny pozvali k volbám do výboru a revizní komise Společnosti estetické a laserové medicíny (SELM), které se uskuteční (dle rozhodnutí výboru SELM) elektronicky (pokud některý člen nemá elektronickou adresu, bude mu umožněno hlasovat korespondenčně).     Volební komise byla zvolena v následujícím složení:   JUDr. Přemysl Frýda (Předseda) Prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc. (Člen) […]
11. 01. 2023

Výsledky III. Kongresu estetické a laserové medicíny SELM - 7.6.2016

Estetická medicína jako vědecká disciplína Estetická medicína patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející obory lékařství. Kromě svých velkých úspěchů má ale i problémy. Jen za posledních 10 let bylo publikováno 98 případů lidí, kteří oslepli po aplikaci kyseliny hyaluronové do periorbitální oblasti, nemluvě o celé řadě dalších komplikací způsobených laserem.   Velmi komplikovaná je také otázka, […]
11. 01. 2023

​Nová sekce „Neinvazivní laserová terapie“ – pod vedením prim. Procházky - 14.1.2016

I přes rozvoj estetické medicíny je stále v genech naší společnosti terapie lasery a zejména (co do počtu členů) aplikace biostimulační (fotomodulačních) laserů. Vzhledem ke svým specifikům je potřebné vytvořit samostatnou platformu, která bude rychle stimulovat další vývoj. Výbor schválil vytvoření této sekce a prvním jejím předsedou se stal prim. MUDr. Miroslav Procházka   Za […]
11. 01. 2023

Komise pro výběrové řízení na uzavření smluv se ZP - 21.1.2016

​Dne 1.9.2015 vstoupila v účinnost novelizace zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. V § 48 odst. 1 písm. d) tohoto zákona došlo k upřesnění nominace člena komise - odborníka. V zákoně je nyní uvedeno, že členem komise je "odborník pro zdravotní služby, které mají být uchazečem poskytovány; působí-li v oblasti […]
11. 01. 2023

Zasedání Evropského výboru pro normalizaci - 29.9.2015

Vážení členové, zúčastnil jsem se zasedání Evropského výboru pro normalizaci, kde se podařilo “dotáhnout do konce” regulaci estetické medicíny v Evropské unii. Nechirurgická estetická medicína je novou specializací, která rok od roku ošetřuje více pacientů i zaměstnává více lékařů. Na zasedání ve Vídni se podařilo vypořádat 290 připomínek z 28 států EU ohledně finálního znění […]
11. 01. 2023

Rezignace prof. Hercogové na funkci člena výboru

Dne 31.5.2018 rezignovala prof. Hercogová na funkci člena výboru Společnosti estetické a laserové medicíny. Výbor rezignaci přijal, náhradník se přijímat nebude.
18. 01. 2023

Usnesení výboru SELM - 29.6.2015

Vážení členové Společnosti estetické a laserové medicíny, Výbor Společnosti pro estetickou a laserovou medicínu schválil 29.6.2015 tyto body, které projednal na podnět svých členů: 1/ Výbor společnosti estetické a laserové medicíny v návaznosti na dotazy odborné i laické veřejnosti nedoporučuje používání trvalých injekčních výplňových materiálů, zejména na bázi silikonu a polymetylmetakrylátu, v souhlasu se shodnými […]
11. 01. 2023
cross-circle