Pro lékaře

Společnost estetické a laserové medicíny (SELM) vznikla s cílem podporovat rozvoj a vzdělávání v oblasti estetické a laserové medicíny.

Stát se členem SELM znamená mít přístup k nejnovějším informacím a technologiím v oboru, vzdělávat se prostřednictvím seminářů a workshopů, a navazovat kontakty s dalšími profesionály v oboru.

Jak se stát členem

O přijetí za člena společnosti rozhoduje na základě zaslání písemné přihlášky a profesního CV výbor společnosti. Členství vzniká schválením přihlášky uchazeče výborem a po zaplacení členského příspěvku společnosti a ČLS JEP. Člen společnosti je zároveň členem ČLS JEP. Zánikem členství v ČLS JEP zaniká i členství ve společnosti a naopak. Výše členského příspěvku činí 300Kč/rok.

 

Řádným členem společnosti se může stát lékař se specializovanou způsobilostí, který souhlasí s posláním a cíli OS a zaváže se k jejich plnění. Je oprávněn poskytovat zdravotní služby na území České republiky podle podmínek, které jsou vyžadovány legislativou České republiky. Řádný člen má právo volit a být volen do orgánů společnosti.

 

Členství zaniká úmrtím, dobrovolným vystoupením na základě písemného prohlášení dnem jeho doručení, zánikem společnosti nebo vyloučením, zejména pro neplnění členských povinností v souladu se stanovami společnosti a ČLS JEP či prodlením s úhradou členských příspěvků více než 24 měsíců, jestliže byl na možnost vyloučení 2 měsíce předem písemně upozorněn.

 

Práva a povinnosti členů

Člen společnosti má zejména právo účastnit se činnosti společnosti, být informován o činnosti společnosti, obracet se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány společnosti, svobodně vyslovovat své názory, náměty a připomínky ve věcech činnosti společnosti a využívat pomoci a podpory společnosti v činnostech, vyplývajících z jejích poslání a cílů.

Člen společnosti má zejména povinnost dodržovat stanovy společnosti a stanovy ČLS JEP, přispívat k naplňování poslání a cílů společnosti, řádně a v termínu platit stanovené členské příspěvky, řádně vykonávat svěřené funkce a nečinit nic, co by bylo v rozporu se zájmy společnosti nebo co by poškozovalo dobré jméno společnosti a ČLS JEP, a dodržovat etický kodex OS. Každý člen společnosti je povinen aktualizovat své kontaktní údaje ve členské evidenci, zejména korespondenční a e-mailovou adresu.

 

Přihláška do odborné společnosti: https://databaze.cls.cz/prihlaska 

 

Ozvěte se nám

Kontaktní osoba

Lenka Březinová, DiS.
brezinova@asklepion.cz+420 724 391 448

Zápisy a dokumenty

Zasedání výboru společnosti

Pro přístup je potřeba heslo
25. 11. 2022
Test hesla 1234
25. 11. 2022
Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a medicíny ČLS JEP
25. 11. 2022
Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a medicíny ČLS JEP
25. 11. 2022
Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a medicíny ČLS JEP
25. 11. 2022
Zápis z jednání výboru estetické a laserové medicíny ČLS JEP
25. 11. 2022
Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP
Zobrazit starší dokumenty

Další dokumenty

Pro přístup je potřeba heslo
25. 11. 2022
Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a medicíny ČLS JEP
25. 11. 2022
Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a medicíny ČLS JEP
25. 11. 2022
Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a medicíny ČLS JEP
25. 11. 2022
Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a medicíny ČLS JEP
Zobrazit starší dokumenty

Novinky pro lékaře

Kategorie příspěvků
  • Všechny
  • Pro lékaře
  • Pro pacienty
Zobrazit starší novinky

Aktuální program X. kongresu estetické a laserové medicíny - 23.6.2023

Srdečně vás zveme na jubilejní X. kongres estetické a laserové medicíny   Aktuální program naleznete ZDE   Tento rok jsme pro Vás připravili pořádně nabitý program s top řečníky! Nemine Vás ani unikátní výstava plná revolučních technologií a metod od předních firem estetického průmyslu   I. BLOK: NOVINKY Z DERMATOLOGIE A PLASTICKÉ CHIRURGIE Latest updates […]
09. 05. 2023

VIII. Kongres estetické a laserové medicíny

Vážené kolegyně a kolegové, rádi bychom vás pozvali na mimořádné odborné setkání pořádané ve spolupráci České společnosti protetické stomatologie (ČSPS) a Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP (SELM) v rámci VIII. kongresu SELM 24. 9. 2021 v O2 Universum v Praze 9 - Libni, Českomoravská 17. ČSPS a SELM mají ve svém portfoliu odborných […]
19. 01. 2023

Výsledky voleb do výboru a revizní komise SELM ČLS JEP na volební období 2021-2025

Výsledky voleb do výboru Společnosti estetické a laserové medicíny: doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. MUDr. Kateřina Klauzová, MBA prim. MUDr. Marta Moidlová prim. MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D. prim. MUDr. Miroslav Procházka MUDr. Eva Remlová, Ph.D., MBA MUDr. Monika Kavková Výsledky voleb do revizní komise Společnosti estetické a laserové medicíny: doc. […]
19. 01. 2023
crosscross-circle