Pro lékaře

Společnost estetické a laserové medicíny (SELM) vznikla s cílem podporovat rozvoj a vzdělávání v oblasti estetické a laserové medicíny.

Stát se členem SELM znamená mít přístup k nejnovějším informacím a technologiím v oboru, vzdělávat se prostřednictvím seminářů a workshopů, a navazovat kontakty s dalšími profesionály v oboru.

Jak se stát členem

O přijetí za člena společnosti rozhoduje na základě zaslání písemné přihlášky a profesního CV výbor společnosti. Členství vzniká schválením přihlášky uchazeče výborem a po zaplacení členského příspěvku společnosti a ČLS JEP. Člen společnosti je zároveň členem ČLS JEP. Zánikem členství v ČLS JEP zaniká i členství ve společnosti a naopak. Výše členského příspěvku činí 300Kč/rok.

 

Řádným členem společnosti se může stát lékař se specializovanou způsobilostí, který souhlasí s posláním a cíli OS a zaváže se k jejich plnění. Je oprávněn poskytovat zdravotní služby na území České republiky podle podmínek, které jsou vyžadovány legislativou České republiky. Řádný člen má právo volit a být volen do orgánů společnosti.

 

Členství zaniká úmrtím, dobrovolným vystoupením na základě písemného prohlášení dnem jeho doručení, zánikem společnosti nebo vyloučením, zejména pro neplnění členských povinností v souladu se stanovami společnosti a ČLS JEP či prodlením s úhradou členských příspěvků více než 24 měsíců, jestliže byl na možnost vyloučení 2 měsíce předem písemně upozorněn.

 

Práva a povinnosti členů

Člen společnosti má zejména právo účastnit se činnosti společnosti, být informován o činnosti společnosti, obracet se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány společnosti, svobodně vyslovovat své názory, náměty a připomínky ve věcech činnosti společnosti a využívat pomoci a podpory společnosti v činnostech, vyplývajících z jejích poslání a cílů.

Člen společnosti má zejména povinnost dodržovat stanovy společnosti a stanovy ČLS JEP, přispívat k naplňování poslání a cílů společnosti, řádně a v termínu platit stanovené členské příspěvky, řádně vykonávat svěřené funkce a nečinit nic, co by bylo v rozporu se zájmy společnosti nebo co by poškozovalo dobré jméno společnosti a ČLS JEP, a dodržovat etický kodex OS. Každý člen společnosti je povinen aktualizovat své kontaktní údaje ve členské evidenci, zejména korespondenční a e-mailovou adresu.

 

Přihláška do odborné společnosti: https://databaze.cls.cz/prihlaska 

 

Ozvěte se nám

Kontaktní osoba

Lenka Březinová, DiS.
brezinova@asklepion.cz+420 724 391 448

Zápisy a dokumenty

Zasedání výboru společnosti

Pro přístup je potřeba heslo
25. 11. 2022
Test hesla 1234
25. 11. 2022
Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a medicíny ČLS JEP
25. 11. 2022
Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a medicíny ČLS JEP
25. 11. 2022
Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a medicíny ČLS JEP
25. 11. 2022
Zápis z jednání výboru estetické a laserové medicíny ČLS JEP
25. 11. 2022
Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP
Zobrazit starší dokumenty

Další dokumenty

Pro přístup je potřeba heslo
25. 11. 2022
Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a medicíny ČLS JEP
25. 11. 2022
Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a medicíny ČLS JEP
25. 11. 2022
Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a medicíny ČLS JEP
25. 11. 2022
Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a medicíny ČLS JEP
Zobrazit starší dokumenty

Novinky pro lékaře

Kategorie příspěvků
  • Všechny
  • Pro lékaře
  • Pro pacienty
Zobrazit starší novinky

Předběžný program X. kongresu estetické a laserové medicíny - 23.6.2023

Srdečně vás zveme na jubilejní X. kongres estetické a laserové medicíny   Tento rok jsme pro Vás připravili pořádně nabitý program s top řečníky! Nemine Vás ani unikátní výstava plná revolučních technologií a metod od předních firem estetického průmyslu   I. BLOK: NOVINKY Z DERMATOLOGIE A PLASTICKÉ CHIRURGIE Latest updates in non-surgical rhinoplasty, full facial […]
09. 05. 2023

X. kongres estetické a laserové medicíny | Nepropásněte registraci

AKTUALIZOVALI JSME PROGRAM NA NAŠEM WEBU Tento rok jsme si pro Vás připravili pořádně NABITÝ PROGRAM s TOP řečníky!   TÉMATICKÉ BLOKY:   I. BLOK: NOVINKY Z DERMATOLOGIE A PLASTICKÉ CHIRURGIE Latest updates in non-surgical rhinoplasty, full facial fillers and social media / Nejaktuálnější novinky v oblasti nechirurgické rhinoplastiky, celotvarových výplní a sociální média Roy […]
18. 04. 2023

X. kongres estetické a laserové medicíny | Nepropásněte registraci

AKTUALIZOVALI JSME PROGRAM NA NAŠEM WEBU Tento rok jsme si pro Vás připravili pořádně NABITÝ PROGRAM s TOP řečníky!   TÉMATICKÉ BLOKY:   I. BLOK: NOVINKY Z DERMATOLOGIE A PLASTICKÉ CHIRURGIE Latest updates in non-surgical rhinoplasty, full facial fillers and social media / Nejaktuálnější novinky v oblasti nechirurgické rhinoplastiky, celotvarových výplní a sociální média Roy […]
18. 04. 2023
crosscross-circle