Pro lékaře

Společnost estetické a laserové medicíny (SELM) vznikla s cílem podporovat rozvoj a vzdělávání v oblasti estetické a laserové medicíny.

Stát se členem SELM znamená mít přístup k nejnovějším informacím a technologiím v oboru, vzdělávat se prostřednictvím seminářů a workshopů, a navazovat kontakty s dalšími profesionály v oboru.

Jak se stát členem

O přijetí za člena společnosti rozhoduje na základě zaslání písemné přihlášky a profesního CV výbor společnosti. Členství vzniká schválením přihlášky uchazeče výborem a po zaplacení členského příspěvku společnosti a ČLS JEP. Člen společnosti je zároveň členem ČLS JEP. Zánikem členství v ČLS JEP zaniká i členství ve společnosti a naopak. Výše členského příspěvku činí 300Kč/rok.

 

Řádným členem společnosti se může stát lékař se specializovanou způsobilostí, který souhlasí s posláním a cíli OS a zaváže se k jejich plnění. Je oprávněn poskytovat zdravotní služby na území České republiky podle podmínek, které jsou vyžadovány legislativou České republiky. Řádný člen má právo volit a být volen do orgánů společnosti.

 

Členství zaniká úmrtím, dobrovolným vystoupením na základě písemného prohlášení dnem jeho doručení, zánikem společnosti nebo vyloučením, zejména pro neplnění členských povinností v souladu se stanovami společnosti a ČLS JEP či prodlením s úhradou členských příspěvků více než 24 měsíců, jestliže byl na možnost vyloučení 2 měsíce předem písemně upozorněn.

 

Práva a povinnosti členů

Člen společnosti má zejména právo účastnit se činnosti společnosti, být informován o činnosti společnosti, obracet se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány společnosti, svobodně vyslovovat své názory, náměty a připomínky ve věcech činnosti společnosti a využívat pomoci a podpory společnosti v činnostech, vyplývajících z jejích poslání a cílů.

Člen společnosti má zejména povinnost dodržovat stanovy společnosti a stanovy ČLS JEP, přispívat k naplňování poslání a cílů společnosti, řádně a v termínu platit stanovené členské příspěvky, řádně vykonávat svěřené funkce a nečinit nic, co by bylo v rozporu se zájmy společnosti nebo co by poškozovalo dobré jméno společnosti a ČLS JEP, a dodržovat etický kodex OS. Každý člen společnosti je povinen aktualizovat své kontaktní údaje ve členské evidenci, zejména korespondenční a e-mailovou adresu.

 

Přihláška do odborné společnosti: https://databaze.cls.cz/prihlaska 

 

Ozvěte se nám

Kontaktní osoba

Lenka Březinová, DiS.
brezinova@asklepion.cz+420 724 391 448

Zápisy a dokumenty

Zasedání výboru společnosti

Pro přístup je potřeba heslo
25. 11. 2022
Test hesla 1234
25. 11. 2022
Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a medicíny ČLS JEP
25. 11. 2022
Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a medicíny ČLS JEP
25. 11. 2022
Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a medicíny ČLS JEP
25. 11. 2022
Zápis z jednání výboru estetické a laserové medicíny ČLS JEP
25. 11. 2022
Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP
Zobrazit starší dokumenty

Další dokumenty

Pro přístup je potřeba heslo
25. 11. 2022
Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a medicíny ČLS JEP
25. 11. 2022
Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a medicíny ČLS JEP
25. 11. 2022
Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a medicíny ČLS JEP
25. 11. 2022
Zápis z jednání výboru Společnosti estetické a medicíny ČLS JEP
Zobrazit starší dokumenty

Novinky pro lékaře

Kategorie příspěvků
  • Všechny
  • Pro lékaře
  • Pro pacienty
Zobrazit starší novinky

XI. Kongres estetické a laserové medicíny - Program zveřejněn

Program naleznete zde:   https://www.kongres-esteticke-mediciny.cz/podrobny-program/    
02. 04. 2024

Prerekvizity kurzů pro provozování estetické medicíny

V souladu s naším závazkem k poskytování vysoce kvalitní péče a zabezpečení bezpečnosti pacientů jsme přijali důležité stanovisko týkající se prerekvizit kurzů pro provozování estetické medicíny. Je nezbytné, aby lékaři, kteří se chtějí věnovat estetické medicíně, splňovali následující kritéria. Pro získání oprávnění provozovat estetickou medicínu je nezbytné, aby lékař splňoval následující požadavky: Pro lékaře specializující […]
02. 04. 2024

Nákup zdravotnických prostředků ze zahraničí - vyjádření SÚKL

Vážení členové, níže přikládáme dotaz SELM ohledně nákupu zdravotnických prostředků ze zahraničí a vyjádření SÚKL.   Dotaz SELM - nákup zdrav. prostředků ze zahraničí Vyjádření SÚKL - nákup zdrav. prostředků ze zahraničí
11. 12. 2023
crosscross-circle