Zasedání Evropského výboru pro normalizaci - 29.9.2015

11. 01. 2023

Vážení členové,

zúčastnil jsem se zasedání Evropského výboru pro normalizaci, kde se podařilo “dotáhnout do konce” regulaci estetické medicíny v Evropské unii. Nechirurgická estetická medicína je novou specializací, která rok od roku ošetřuje více pacientů i zaměstnává více lékařů. Na zasedání ve Vídni se podařilo vypořádat 290 připomínek z 28 států EU ohledně finálního znění dokumentu. Pokud projde závěrečným schválením v EU, zvýší se dramaticky bezpečnost pacientů. Ujasní se postavení jednotlivých poskytovatelů. Každá jednotlivá procedura má nyní stanovenu míru rizika (pacient musí být informován), kdo ji smí provádět, po jakém školení a jak musí informovat pacienta, kde a za jakých podmínek může ošetření proběhnout. To vše je na 35 stranách textu. Česká republika patřila k nejaktivnějším a náš pohled na problematiku byl takřka beze zbytku vyslyšen. Z kontroverzních bodů vybírám. Krajní nedoporučení trvalých injekčních výplňových materiálů a nutnost vyššího varování pacientů u dlouhodobých. Je potřeba, aby u všech procedur měl pacient aspoň 24 hodin na rozmyšlenou, u některých minimálně týden. Jakmile bude dokument schválen, bude naším cílem jej ihned promítnout nejenom do české normy (to je povinnost), ale upravit i příslušné vyhlášky. Chaosu, který trápil tuto část medicíny, by měl být konec. V souladu s právním systémem EU bude tato norma nejpozději za pět let revidována, aby odrážela aktuální stav problematiky. Po schválení provede Společnost estetické a laserové medicíny České lékařské společnosti JE Purkyně celou  řadu školení o novém systému práce jak pro odbornou veřejnost, tak i pro potenciální pacienty. Jakmile bude text schválen, seznámím členy s jeho obsahem. Zdá se to být značným pokrokem v naší oblasti.

S uctivým pozdravem

 

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

předseda společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

 

Zpět na novinky
cross-circle