Výsledky III. Kongresu estetické a laserové medicíny SELM - 7.6.2016

11. 01. 2023

Estetická medicína jako vědecká disciplína

Estetická medicína patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející obory lékařství. Kromě svých velkých úspěchů má ale i problémy. Jen za posledních 10 let bylo publikováno 98 případů lidí, kteří oslepli po aplikaci kyseliny hyaluronové do periorbitální oblasti, nemluvě o celé řadě dalších komplikací způsobených laserem.

 

Velmi komplikovaná je také otázka, zda se mají používat zejména metody nechirurgické, nebo zda je nejúčinnější plastická chirurgie. Kde jsou hranice a kde jsou výhody jednotlivých metod, se pokusil vyřešit III. Kongres laserové a estetické medicíny, který se konal 3.-5. června 2016 v Praze za rekordní účasti 170 účastníků z 5 zemí.

 

4D anatomie a guidelines pro řešení komplikací

Velkým předělem je v posledních letech tzv. 4D anatomie, která člověka popisuje nejen prostorově, ale i v jednotlivých časových etapách. Pionýrem této oblasti u nás je MUDr. Ivo Klepáček, CSc., který na kongresu přednesl unikátní sdělení o vývoji periorbitální oblasti v průběhu času. Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA, shrnula základní komplikace léčby z oblasti orbity z pohledu dermatovenerologa. První zahraniční účastník prof. Eduardo Weiss, PhD., ukázal zajímavý přístup ošetřování oblasti oka pomocí výplňových materiálů. Předseda pořádající Společnosti estetické a laserové medicíny doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pak shrnul základní rizika léčebných výkonů v oblasti oka a předvedl guideliny řešení jednotlivých komplikací, tak aby je bylo možné zcela eliminovat. Místopředseda Světové laserové společnosti dr. Ashraf M. Badawi, PhD., představil několik laserových a chirurgických kombinovaných metod v oblasti léčení orbity a zkušenosti z kombinovaných metod aplikovaných v České republice pak demonstrovala MUDr. Eva Remlová, PhD.

 

Botulotoxin jako lék na deprese a další revoluce v oboru

Jedním z vrcholů kongresu pak byla diskuze o využití botulinumtoxinu jako potencionálního léku na deprese, eventuálně jako látky vylepšující psychický stav pacienta. Sdělení o současné situaci v této oblasti bádání přednesl doc. Roman Šmucler. Revoluční novinku v použití mikrovlnných technologií při likvidaci potních žláz a nežádoucího ochlupení na kongresu prezentovala MUDr. Kateřina Klauzová, MBA.

 

Spolupráce plastického chirurga a dermatologa

Mezi nejzajímavější prezentace pak patřila celá sekce plastické chirurgie za účasti celé špičky současné české plastické chirurgie – doc. MUDr. Jana Měšťáka, MUDr. Ondřeje Měšťáka, PhD., MUDr. Andrey Musilové, MUDr. Pavla Kuriala, prim. MUDr. Vladimíra Maříka a MUDr. Martina Molitora, PhD. – na níž byly demonstrovány prakticky všechny chirurgické metody prováděné v oblasti očnice. V diskusi s dermatology byla patrná snaha nalézt optimální způsob ošetřování. Během kongresu probíhala celá řada workshopů, o které byl letos velmi intenzivní zájem.

 

Právní regulace estetické medicíny v EU

Večer prvního dne zaujal účastníky kongresu i společenský program, jehož hlavním hostem byl publicista Josef Klíma, který umožnil lékařům se odreagovat. Druhý den kongresu byl věnován kontroverzním otázkám právní regulace estetické medicíny. Současný stav regulace v Evropské unii představil doc. Roman Šmucler a ukázal pozici České republiky v dalších vyjednáváních. Zároveň se snažil nastínit trendy, které by měli lékaři sledovat. Následovala přednáška Mgr. et MUDr. Daniela Mališe, LL.M., která se týkala doporučených souhlasů, což vyvolalo rozsáhlou živou diskusi a bez pochyby posunulo znalost této problematiky u řady lékařů. Velmi kontroverzní je otázka využívání derivátů krevní plazmy. MUDr. Petr Lesný ukázal současný stav evidence-based literatury a poukázal na to, jakým směrem se bude regulace ubírat a co všechno by měli do budoucna brát lékaři v úvahu. Při odpoledním jednání druhého dne přišla na řadu velmi zajímavá přednáška prim. MUDr. Miroslava Procházky na téma aktuálních trendů v biostimulacích neinvazivními lasery. PhDr. Martina Šochmanová, MBA, seznámila auditorium s postavením a kompetencemi všeobecných sester a nelékařů v České republice. Velmi zajímavou závěrečnou přednáškou byla prezentace slovenských kolegů vedených MUDr. Peterem Lengyel, Ph.D. na téma laserem asistované liposukce.

Kongres dalším navýšením počtů účastníků znamená velký posun ve vědeckém přístupu k estetické medicíně, která se z plenek oboru vznikajícího poměrně živelně stává uznávanou a velkou vědeckou disciplínou, jež se snaží postupovat pokud možno evidence-based, tak aby se minimalizovaly komplikace i v tak kritických oblastech, jako je oblast očnice, které se tento kongres věnoval. Diskuze naváže v dalším, již IV. ročníku konference.

 

Zpět na novinky
cross-circle