O nás

Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP (org. Č. 90)
Society for aesthetic and laser medicine
dříve Společnost pro využití laserů v medicíně ČLS JEP

 

Společnost vznikla v roce 1993 z iniciativy MUDr. Bedřicha Kratochvíla, CSc.; prof. MUDr. Jana Betky, DrSc. a doc. MUDr. Ladislava Horáka, DrSc. pod názvem Společnost pro využití laserů v medicíně. Cílem společnosti byla podpora a další rozvoj laserových technologií v medicínské praxi. Po určitém období konsolidace a vzniku orgánu společnosti byla společnost v roce 1994 přijata do České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Mezi zakladatele české laserové medicíny patřili ještě v době před vznikem Společnosti prof. MUDr. J. Betka, DrSc., který se zabýval a dále intenzivně zabývá využitím výkonných laserů v ORL, dnes již bohužel nežijící doc. MUDr. J. Náprstek, CSc., známý v zahraničí svými pracemi o využití laseru v cévní chirurgii a kardiochirurgii. Solidní teoretické základy, které předznamenaly rozvoj biostimulačních laserů, položil v 80. letech prof. MUDr. Jiří Hubáček, DrSc.

 

Velkou pomocí byla vysoká úroveň základní vědy a fyzikálního inženýrství na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze. První rubínový phaser na světě byl sestrojen Theodorem Maimanem v roce 1960, český v roce 1964. Pracovala na něm od roku 1963 skupina vedená profesory Karlem Hamalem a Václavem Sochorem. Následoval dnes již více než padesátiletý intenzivní vývoj, který umožnil řadu konstrukcí laserů pro medicínu (MEDICALAS FJFI, OFTALAS FJFI, DERMALAS FJFI, ANGIOLAS FJFI a DENTALAS FJFI) v době, kdy byla československá věda izolovaná od vývoje na Západě.

 

Po společenských změnách v roce 1989 se otevřely nové vědecké i technické možnosti, které vedly jednak k pokračování vývoje a výroby laserů v ČR, ale i k nákupu řady technologií ze zahraničí, které vedly jednak k rozvoji biostimulační laseroterapie a dále k aplikacím vysoce výkonných laserů v medicíně. Řada oborů by bez laserů dnes už vůbec nemohla existovat - typicky oftalmologie a dermatovenerologie.

 

V té době vykonával funkci předsedy Společnosti doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc. Vědeckými sekretáři byli MUDr. Bedřich Kratochvíl, CSc; doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. a MUDr. Marta Moidlová. Velice aktivní byla sekce laserové estetické chirurgie vedená prof. MUDr. P. Brychtou, CSc., který byl vůdčí osobností několika kongresů pořádaných v Brně se silnou mezinárodní účastí.

 

V roce 2013 se stal předsedou Společnosti doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. a vědeckým sekretářem prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA. Společnost v té době změnila název na Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP, čímž rozšířila své působení a zároveň reagovala na fakt, že lasery se staly natolik etablovanou technologií v řadě oborů, že se již vyvíjejí zcela pod jednotlivými odbornostmi. Velká většina uživatelů se zabývá právě estetickou medicínou, kromě toho existuje také velké množství specialistů na biostimulační (fotobiologickou) medicínu, kde je vůdčí osobností MUDr. Miroslav Procházka.

 

Od roku 2017 až do současnosti zůstává předsedou Společnosti doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., vědeckým sekretářem je v současnosti doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D. , MUDr. Miroslav Procházka zastává pozici místopředsedy za sekci biostimulačních laserů a nově byla do vedení zvolena MUDr. Kateřina Klauzová, MBA jako místopředsedkyně za sekci dermatovenerologie.

 

V současné době se Společnost zabývá organizací krátkodobých školení a kurzů, které seznamují lékaře s laserovými technologiemi v jednotlivých medicínských oborech. Pravidelně pořádá multioborový výroční kongres, který pokrývá dění v minulém roce.

 

Kontaktní osoba

Lenka Březinová, DiS.
brezinova@asklepion.cz+420 724 391 448

Pro informace týkající se členských příspěvků, oznámení změny v členství, změny adresy, jména, atd. kontaktujte Centrální evidenci členů ČLS JEP.

Lidé / náš tým

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Předseda

doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.

Vědecký sekretář

MUDr. Miroslav Procházka

Místopředseda (sekce biostimulačních laserů)

MUDr. Kateřina Klauzová, MBA

Místopředseda (sekce dermatovenerologie)

prim. MUDr. Dominika Diamantová, Ph.D.

Člen výboru

prim. MUDr. Marta Moidlová

Člen výboru

MUDr. Monika Kavková

Člen výboru

MUDr. Dagmar Frösslová

Člen revizní komise

doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.

Předseda revizní komise

MUDr. Eva Remlová, Ph.D., MBA

Člen výboru

MUDr. Sabina Sellner, Ph.D.

Člen revizní komise
cross-circle