Usnesení výboru SELM - 29.6.2015

Vážení členové Společnosti estetické a laserové medicíny,

Výbor Společnosti pro estetickou a laserovou medicínu schválil 29.6.2015 tyto body, které projednal na podnět svých členů:

1/ Výbor společnosti estetické a laserové medicíny v návaznosti na dotazy odborné i laické veřejnosti nedoporučuje používání trvalých injekčních výplňových materiálů, zejména na bázi silikonu a polymetylmetakrylátu, v souhlasu se shodnými doporučeními  mezinárodních odborných společností vzhledem k vyššímu počtu závažných komplikací a obtížné možnosti revize. Pokud by lékař přesto toto stanovisko některý z takových materiálů použil, je nutné pacienta pravdivě a podrobně informovat o možných rizicích, neboť přesahují mezinárodně uznávanou hranici 1 komplikace na 200 aplikací.

 

2/ Na vedení České lékařské společnosti JEP zasíláme několik návrhů, jak řešit zákonný zákaz pojmu “klinika” mimo zákonem určená pracoviště a zároveň vyhovět vžité praxi. Problémem se zabýváme, o výsledku budeme informovat.

 

3/ Členové společnosti by rádi (někteří), aby se obnovilo vydávání diplomů, popřípadě, aby byli nějak uváděni, jako naši členové, zároveň rozesílání diplomů je nesnadné a hrozí jejich poškození. Seznam členů Společnosti budeme uvádět na našich webových stránkách, kde si jej může každý ověřit. Kdo by měl zájem o tištěný diplom, tomu ho na přání zhotovíme, zabalíme a odešleme za poplatek 50 Kč.

 

Výbor SELM

 

Zpět na novinky
cross-circle