Komise pro výběrové řízení na uzavření smluv se ZP - 21.1.2016

11. 01. 2023

​Dne 1.9.2015 vstoupila v účinnost novelizace zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. V § 48 odst. 1 písm. d) tohoto zákona došlo k upřesnění nominace člena komise - odborníka. V zákoně je nyní uvedeno, že členem komise je "odborník pro zdravotní služby, které mají být uchazečem poskytovány; působí-li v oblasti těchto zdravotních služeb odborná společnost, je členem výběrové komise zástupce této odborné společnosti".

Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP nabízí odbornou spolupráci napříč celou ČR. Osloveny byly všechny kraje, v tuto chvíli máme domluvenou spolupráci v Olomouckém kraj, Libereckém kraji a kraji Vysočina.

Kontaktní osoby pro řešení odborných otázek za jednotlivé kraje:

Olomoucký kraj:
Zástupce: MUDr. Eva Remlová

evareml@centrum.cz

Liberecký kraj:
Zástupce: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

smucler@asklepion.cz

prof. MUDr. Jana Hercogová, MHA

jana.hercogova@gmail.com

kraj Vysočina: Zástupce: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

smucler@asklepion.cz

prof. MUDr. Jana Hercogová, MHA

jana.hercogova@gmail.co

Zpět na novinky
cross-circle