VIII. Kongres estetické a laserové medicíny

19. 01. 2023
Vážené kolegyně a kolegové,
rádi bychom vás pozvali na mimořádné odborné setkání pořádané ve spolupráci České společnosti protetické stomatologie (ČSPS) a Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP (SELM) v rámci VIII. kongresu SELM 24. 9. 2021 v O2 Universum v Praze 9 - Libni, Českomoravská 17. ČSPS a SELM mají ve svém portfoliu odborných medicínských i navazujících společenských témat více společných okruhů. Topograficky je to společná oblast hlavy a krku - jak v průběhu času a v souvislosti se stárnutím, tak i v rámci rehabilitace esteticko-funkčních poměrů maxilofaciální oblasti postižené vrozenými či získanými vadami nebo u pacientů s onkologickými diagnózami a v poúrazových stavech. Harmonický obličej a úsměv má z tohoto hlediska velký význam i v socio-ekonomické oblasti. ČSPS podporuje mezioborovou spolupráci, která v době sofistikovaných diagnostických i terapeutických postupů je stále aktuálnějším tématem.
Odborný program kongresu zahrnuje témata, která jsou blízká jak nám, stomatologům, tak i všeobecným lékařům - kolegům z oborů plastické chirurgie, estetické gynekologie, farmakologie, ortomolekulární medicíny, interny, výživy. Na programu budou i přednášky z oboru stomatologie i kulaté stoly expertů na téma „Jak přežít krizi" a „Rozhovor s právníkem". Estetická a celostní medicína bude probírána po celý den a věříme, že témata, která se nevešla do nabitého programu, budou rozvíjena v kuloárech a při společenském večeru.
Bližší informace naleznete zde:
Těšíme se na setkání s vámi.
Za ČSPS
Doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D
Předsedkyně společnosti
Za SELM
Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
Předseda společnosti
Zpět na novinky
cross-circle