Multioborový workshop "Laserová léčba jizev" - 16.9.2019

18. 01. 2023

Česká společnost popáleninové medicíny a Společnost estetické a laserové medicíny pořádala 16. ledna 2019 workshop na téma „Moderní léčba jizev" za účasti Ludwika Branského, M.D., M.M.S., specialisty Shriners Hospital, Galveston, USA, nejvýznamnější kliniky zabývající se léčbou dětských popálenin.

 

Popáleniny patří k  nejzávažnějším úrazům, s jejichž jizevnatými následky se pacienti potýkají často celoživotně," říká MUDr. Robert Zajíček, PhD., přednosta Kliniky popálenin Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha a 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která pořádala 16. 1. 2019 ve spolupráci s Českou společností popáleninové medicíny a Společností estetické a laserové medicíny workshop na téma „Moderní léčba jizev". Školiteli byli Ludwik Branski, M.D., M.M.S., MUDr. Hana Klosová, PhD. z Kliniky popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava a Oddělení plastické a estetické chirurgie FN Olomouc, a prim. MUDr. Miroslav Procházka člen výkonného výboru Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP. Workshop byl hodnocen kredity v systému celoživotního vzdělání ČLK a ČAS.

 

„Ludwik Branski má extenzivní zkušenosti s léčbou jizev pomoci laseru, které jsou v porovnání s evropskými pracovišti několikanásobné," říká o hostujícím přednášejícím dr. Robert Zajíček. Branského přednáška s názvem Laser therapy for burn scars: clinical practice and scientific evidence zazní vedle přednášky dr. Klosové Effective laser therapy of post-burn scars a přednášky prim. MUDr. Miroslava Procházky My 28 years of experience with laser scar therapy.

 

Součástí workshopu byl i křest publikace Roberta Zajíčka, Petera Gála a kol. Jizva nejen v popáleninové medicíně, která shromažďuje informace o posledních poznatcích v patogenezi jizevnatého hojení kůže a soustředí se na jizvy vzniklé po termickém úrazu a jejich odlišnosti od jizev po jiných inzultech.

 

Zpět na novinky
cross-circle