IX. kongres estetické a laserové medicíny - 24. 6. 2022

23. 11. 2022

Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP pořádá 24. 6. 2022 v pražském O2 Universum IX. oborový kongres. Hlavním tématem budou letos barvy v estetické medicíně, od tetování, až po jizvy. Nebude chybět blok plastické chirurgie, právní poradna a EXPO estetické medicíny.

„Mám radost, že se můžeme po pandemii opět setkat všichni osobně. Začíná nám léto, které hraje všemi barvami a ty budou také tématem letošního kongresu," říká k tématu Kongresu předseda pořádající Společnosti doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a dodává: „Na barvy se podíváme ze všech úhlů pohledu estetické medicíny, ať už se jedná o tetování nebo jizvy. Těším se také na prezentaci firem a na novinky, které si pro nás připravily."

Kongres bude rozdělen do čtyř hlavních bloků. Ranní blok se bude věnovat jizvám, který uvede předseda Společnosti doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc, následovat budou dvě přednášky od doc. PhDr. Viliama Knapa, Ph.D. MHA, MPH. na téma laser a rebox terapie. Promluví i Dr. Katerina Gkouvi z Řecka na téma biostimulace. Druhý blok bude právní poradnou na téma pojištění odpovědnosti v estetické medicíně, kde budou diskutovat experti z oboru Mgr. Petr Bačovský a doc. JUDr. Tomáš Doležal, Ph.D., LLM.

Odpolední blok pak bude věnován tetování a jeho odstranění. Předsedat tématu bude MUDr. Kateřina Klauzová, MBA z Institutu Asklepion. Přednášet se bude o současných trendech, tetování rohovky, podíváme se na tetování z pohledu onkologa a představíme nejmodernější lasery na odstranění.

Podvečernímu bloku bude předsedat MUDr. Monika Kavková a bude se hovořit o trendech v estetické medicíně, miniinvazivních zákrocích a plastické gynekologii. Těšit se můžete i na přednášku o procedurách pro vylepšení obličeje od elitního světového prof. Sebastiana Cotofany, docenta anatomie na oddělení klinické anatomie na Mayo Clinic, Campus Rochester, MN v USA.

Součástí programu jsou vedle čtyř tematických sekcí také workshopy a kongres má charakter postgraduálního vzdělávání, je pořádán pod záštitou ministra zdravotnictví ČR prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR  a garantován Českou lékařskou společností JEP ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a hodnocen kredity jako akce kontinuálního vzdělávání dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.

Program a další podrobnosti najdete na https://www.kongres-esteticke-mediciny.cz/

 

Zpět na novinky
cross-circle