Společnost estetické a laserové medicíny České lékařské společnosti JEP

Novinky

TROMBOCYTY (NEJEN) V NETRANSFUZNÍCH APLIKACÍCH | 4. 10. 2018

V. kongres Společnosti estetické a laserové medicíny se zaměří mimo jiné na estetiku intimních oblastí a řešení komplikací

1.-2. června 2018 se bude v pražském Autoklubu ČR konat již V. ročník Kongresu estetické a laserové medicíny, který pořádá Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP. Hlavním tématem multioborového setkání specialistů z domova i ze zahraničí bude tentokrát estetika intimních oblastí a řešení komplikací estetických výkonů. Přednášející se budou věnovat i dalším partiím, komplikacím a jejich řešení v estetické medicíně a samostatná sekce bude zaměřena na právní aspekty oboru.

Omlazování intimních partiích a estetické výkony v těchto oblastech jsou stále žádanější. Důvodů je hned několik, ale hlavními jsou jistě nové neinvazivní technologie a trend epilací v těchto partiích.

Estetika intimních partií a řešení komplikací

Estetika intimních oblastí je téma, které nás před pár lety ani nenapadlo, dnes se bouřlivě rozvíjí a my si musíme říci, co je reálně možné a kdo by taková ošetření měl nabízet," říká k hlavnímu tématu kongresu doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., předseda SELM a dodává, „podobně důležité je řešení komplikací estetických ošetření, neboť tato specializace nemá jen úspěchy a musíme vždy najít nějaké východisko. Možných komplikací si hlavně musíme být vědomi my lékaři i pacient."

Mulitoborové setkání pod záštitou SELM

Na V. kongresu SELM zazní k hlavnímu tématu přednášky dermatoložek prof. MUDr. Jany Hercogové, CSc. MHA a MUDr. Kateřiny Klauzové, MBAMUDr. Ivy Žampachovéčičestného hosta Kongresugynekologa MUDr. Karla Hurta, Dr.Sc. V dalších sekcích zazní přednášky z oblastí etiky, marketingu i legislativy, kazuistiky a zkušenosti. Prizmatem psychologie a sexuologie pojedná titulní téma doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc.

Velmi silně bude obsazena sekce plastické chirurgie vedená MUDr. Ondřejem Měšťákem, PhD., mezi přednášejícími se titulnímu tématu kongresu budou věnovat MUDr. Vladimír Kubíček, MUDr. Svatopluk Svoboda, doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc., MUDr. David Tomášek, MUDr. Filip Černoch či Dr. Achille Aveta z Říma.

V odpoledním bloku prvního dne Kongresu se budou specialisté dále věnovat tématu regenerace v estetické medicíně. Přednášet budou prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, PhD., prof. MUDr. Karel Smetana, Dr.Sc. a MUDr. Anna Jiráková, PhD.

Na Kongres naváže praktický workshop vedený Mgr. Jiřím Slavíkem a doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc. na téma Vyřešíme Vám GDPR v ordinaci estetické medicíny. Během tříhodinového semináře lektoři účastníky seznámí se zásadami ochrany osobních údajů v ordinaci estetické medicíny, názorně jim ukáží, jak vyplnit potřebné formuláře a nastavit v ordinaci opatření, která je třeba dodržovat. 

Neztratit lidský kontakt

Hlavním posláním pravidelného multioborového setkávání specialistů z oblasti estetické medicíny je sdílení vývoje celé specializace s přesahem k dalším oborům. „Estetická medicína sdružuje mnoho specialistů a je důležité si hlavně alespoň jedou za rok ukázat, kam se vývoj posunul a co jak mám, jako odborník reagovat," vysvětluje předseda SELM doc. Šmucler, „navíc k nám přicházejí stále noví a noví lékaři a je potřeba, aby si osvojili nejnovější poznatky. V neposlední řadě je důležité se alespoň jednou za rok potkat a neztratit navzájem lidský kontakt." Také protozve pořádající SELM všechny účastníky kongresu na společenský večer s  živou hudbou.

Registrovat se můžete ZDE

Vyřešíme Vám GDPR v ordinaci estetické medicíny | 20. 4. 2018

Praktický workshop vedený Mgr. Jiřím Slavíkem a doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc. na téma Vyřešíme Vám GDPR v ordinaci estetické medicíny. Během tříhodinového semináře lektoři účastníky seznámí se zásadami ochrany osobních údajů v ordinaci estetické medicíny, názorně jim ukáží, jak vyplnit potřebné formuláře a nastavit v ordinaci opatření, která je třeba dodržovat. 


Registrace: www.kongres-esteticke-mediciny.cz

Zobrazit více

Řešení ekonomických problémů v roce 2018

Vážení kolegové,

v novém roce nás čekají hned tři problematické právní předpisy, které nepochybně zkomplikují provozování našich praxí estetické a laserové medicíny. Zároveň působím i jako prezident České stomatologické komory a díky tomu jsem blízko celé řady jednání a proto bych Vám rád ke všem třem materiálům poskytl aktuální informace.

Elektronický recept, zkráceně eRecept, je povinný v České republice od 1. 1. 2018.

Samozřejmě, že pro Vás je fakticky povinný v okamžiku, kdy budete chtít vystavit příslušný recept. Důležité je vědět, že recepty vystavené před 31. 12. 2017 musí lékárny přijmout i v klasické papírové formě a všechny tři lékařské komory vyzvaly k tomu, že pokud někdo z Vás si podá žádost v roce 2017, ale nedostane příslušný e-recept, aby vystavil recept klasicky, aby nebyl ohrožen pacient. Komory se Vás zastanou a neměli byste být perzekuováni. Pracovníci Ministerstva zdravotnictví slíbili, že eventuální pokuty budou padat nejdříve někdy od března roku 2018.
E-recept je digitální záznam, jehož klíčovým ukazatelem je identifikátor, což je 12-místný kód, který je alfanumerický, vždy je čárový kód a může být ještě tzv. QR kód.
Hlavním důvodem proč ministerstvo chce zavést e-recept, je snaha zamezit padělání receptů, ke kterému údajně dochází dokonce ve stovkách tisíců případů ročně. Nejčastější formou e-receptu by měla být papírová průvodka, která se velmi podobá současnému receptu, ale může jí být de facto jenom onen 12-místný alfanumerický kód plus čárový kód i bez udání léčiva. Pacient má nárok i na vydání SMS, což ovšem vyžaduje k tomu způsobilý počítačový systém. Pacient má nárok eventuálně i na e-mail a měla by být k dispozici i bezplatně aplikace pro mobilní telefony, kterou jsme dosud neviděli. Přislíbeno Ministerstvem je i webové rozhraní tak, aby si nemusel nikdo kupovat žádný elektronický systém. Proč mluvím v podmiňovacím způsobu... I když ministerstvo tvrdí, že eRecept již funguje prakticky 8 let a není žádný problém s ním pracovat, samotná přesná vyhláška, jak by to mělo být od 1. 1. 2018 není k dnešnímu dni, tj. 24. listopadu 2017 stále ještě vydána. Tedy lze očekávat celou řadu nepříjemností. O elektronický recept je potřeba si zažádat, pokyny jsou na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv, webová adresa www.sukl.cz, funguje i infolinka, která je ovšem velmi často přetížena. Po přihlášení do eReceptu by měly automaticky lékařské komory ověřit, že jste jejich členy, a měly by Vám přijít poštou přihlašovací údaje s kterými se následně přihlásíte přes počítačové rozhraní do systému eReceptu. Lékař podepisuje recepty elektronickým podpisem, který je obvykle nahrán na  USB klíči, který musíte nosit při sobě, což právě neulehčuje celou záležitost, ale nedá se nic dělat a musíme s tím fungovat. Na straně druhé už nebudete potřebovat razítko a vlastní podpis. Všechny lékařské komory se domnívají, že doba za kterou by měl příslušný úřad vyhovět eventuální žádosti je 30 dní, tedy kdo chcete mít e-recept k dispozici k 1. 1. 2018, měli byste si zažádat do konce listopadu. Kdo předpokládáte, že začnete vystavovat recepty později, ať už z důvodu dovolené, nebo protože receptů vystavujete relativně málo, vy všichni ostatní se můžete přihlásit později.

Druhou administrativní povinností, která nás čeká od března 2018, je EET neboli elektronická evidence tržeb. Celá řada kolegů, kteří jsou v naší společnosti už EET má, neboť tržby, které měli z prodeje zboží, zejména výrobků kosmetiky nebo léčebných přípravků, už přesáhly předepsaný obrat a používají EET od roku 2017.
Pro všechny ostatní tato povinnost začíná právě v březnu 2018. Na rozdíl od e-receptu je registrace  poměrně velmi jednoduchá a rychlá. Zařízení, které potřebujete, je většinou nenáročné. Buď je součástí účetního a pokladního softwaru, který máte, nebo ji jej snadno nakoupíte z poměrně široké nabídky.  Jistě, s kontrolou tržeb může nastat celá řada konfliktních situací s pacienty, ale samotné zavedení EET je relativně jednoduché. Upozorňujeme na to, že podle stávající legislativy, estetická ošetření mají charakter tržeb zdaněných DPH, pakliže splňujete příslušný objem tržeb ročně, a se vstupem EET jistě bude účtování DPH k účtu pacientovi kontrolováno, tedy buďte opatrní.

Třetím problémem od 1. 7. 2018 je GDPR neboli všeobecné nařízení o ochraně osobních dat.
To může být velmi náročné na provedení a citlivé zejména v našem oboru. Pro kolegy, kteří se zabývají estetickou medicínou, kromě osobních dat ve smyslu rodných čísel a identifikátorů to znamená zmapovat a ochránit celou řadu fotografií a jiných elektronických dat, které mohou být značně intimního charakteru a které jsme jistě velmi zaopatřovali proti úniku už v minulosti neboť si všichni uvědomujeme o jak citlivou záležitost se jedná, ale od zavedení GDPR hrozí i poměrně velké pokuty a zejména riskantní je to u těch, kteří ošetřují pacienty ze zahraničí, neboť tam může dodržování přísných zásad kontrolovat i regulátor ze země odkud pacient pochází.  To v jiných oblastech není možné. Tedy musíme počítat třeba s tím, že kontrola a příslušná pokuta může třeba přijít ze Spolkové republiky Německo včetně tam obvyklých pokut.
Pro malé praxe by neměla být tato záležitost až tak problematická. Například Česká stomatologická komora vydá sadu dokumentů, které po jednoduchém zapracování a vyplnění by měl zvládnout sám lékař. Pro větší zařízení a zejména ta, která mají pobočkovou síť se ale asi vyplatí si sjednat firmu, která se zavedením GDPR pomůže a může proškolit nebo pronajmout i příslušnou osobu, která bude mít tuto problematiku v zařízení na starosti. Ceny za GDPR jsou poměrně vysoké, ale poměrně rychle se i snižují. Setkal jsem se s nabídkami v milionech korun, které už v tuto chvíli „padly" na desítky tisíc korun, buďte velmi bedliví při vybírání firmy, která se zavedením GDPR u Vás bude zabývat. Zcela nepochybně budeme řešit i GDPR na našem jarním kongresu a budeme se věnovat i postupně dalším informacím tak jak budou k této problematice přicházet i na našem webu. 

S uctivým pozdravem

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

předseda SELM ČLS JEP

Zobrazit více

PRP a její využití | 14. 5. 2018

Zobrazit více

Norma ČSN EN 16844 Služby estetické medicíny - Nechirurgická lékařská ošetření

Anotace obsahu normy: Tato evropská norma stanovuje soubor požadavků, které jsou považovány za nezbytné pro poskytování služeb estetické medicíny (nechirurgická lékařská ošetření). Důraz je kladen na definování požadavků na kvalitu nabízených služeb estetické medicíny, aby byla zajištěna bezpečnost pacienta. Předmět této evropské normy zahrnuje jakékoli estetické lékařské ošetření, které zasahuje hlouběji než je rohová vrstva kůže, nebo které má nebo prohlašuje, že má, biologický účinek zasahující za rohovou vrstvu (s použitím nebo bez použití nástrojů nebo přístrojů). Jedná se o estetická nechirurgická lékařská ošetření, jako jsou ošetření vstřebatelnými injikovatelnými látkami, botulotoxinem a mikrojehličkováním (microneedling), ošetření neablativním frakčním vyhlazením pleti (resurfacing) a povrchovým peelingem, lasery a srovnatelnými prostředky předávajícími energii, ošetření frakčními ablačními lasery a podobnými energii předávajícími prostředky a středně hluboký peeling, a další ošetření, jako jsou hluboký chemický peeling, ošetření plně ablačními lasery a neinvazivní facelifting s použitím vstřebatelných šicích materiálů (thread lifting). Z předmětu této evropské normy jsou vyloučeny estetické chirurgické výkony, které pokrývá EN 16372, a stomatologické výkony a estetické nelékařské výkony (tetování a jakékoli ošetření neovlivňující tkáň hlouběji než v rohové vrstvě kůže), které mohou legálně provádět nelékaři (např. tatéři, kosmetologové).

Od 25.9.2017 je možno normu zakoupit přes Úřad technické normalizace za částku 584Kč/ks.

Normu je možné zaslat poštou (poštovné a balné činí 70,- Kč), případně je možné si ji osobně vyzvednout v Informačním centru ÚNMZ, Biskupský dvůr 5, Praha 1. Platba je možná na místě v hotovosti nebo kartou.

Zobrazit více

Praktická aplikace botulinumtoxinu a filerů v oblasti hlavy a krku pod dozorem vyučujícího | 28. 5. 2018

Zobrazit více

Program IV. kongresu Společnosti estetické a laserové medicíny představí novinky oboru a jeho nové legislativní úpravy v rámci EU

2.-3. června 2017 se bude v pražském Autoklubu ČR konat již IV. ročník kongresu estetické a laserové medicíny, kterou pořádá Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP. Hlavním tématem multioborového setkání specialistů z domova i ze zahraničí budou tentokrát končetiny. Velká úvodní sekce bude věnována nově zavedeným normám Evropské unie a dalším právním otázkám oboru.

Estetická nechirurgická medicína byla v roce 2017 uznána jako samostatný lékařský obor a normována legislativou EU. Tomuto tématu a nařízením z toho vyplývajících budou věnovány hned dvě přednášky úvodní sekce kongresu. První přednese doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., předseda Společnosti estetické a laserové medicíny (SELM), druhou, věnovanou konkrétně ochraně osobních údajů, JUDr. Pavel Fráňa z Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Pozornost bude patřit také odpovědnosti za újmu na zdraví v estetické medicíně a jejímu odškodňování.

Hlavním tématem medicínských sekcí pak letos budou končetiny. „Ruce, boky, lýtka,  ale třeba i kotníky zaměstnávají nejenom estetické dermatology a plastické chirurgy, ale i cévní chirurgy, ortopedy, neurochirurgy či obecné chirurgy,“ říká k volbě tématu doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., předseda SELM a dodává, „tato oblast samozřejmě zajímá i mnoho pacientů, ale lékaři sami často neví, co vše jim mohou nabídnout, aby byl výsledek předvídatelný a pacient spokojený.“ SELM chce uspořádáním kongresu upozornit na chybějící multioborovou komunikaci specialistů. Na kongresu zazní také zkušenosti s nejnovějšími postupy v oboru, zajímavé kazuistiky či výsledky testů „evidence based“ medicíny v oblasti estetiky a laserů. Součástí programu bude blok komerčních přednášek „Industry Forum“.

​Výsledky voleb do výboru a revizní komise SELM ČLS JEP na volební období 2017-2020

Výsledky voleb do výboru Společnosti estetické a laserové medicíny

(v seznamu uvedeni kandidáti, kteří získali více než 4 hlasy)

Pořadí

Jméno

Počet hlasů

1.

MUDr. Měšťák Ondřej, Ph.D.

11

2.

doc. MUDr. Šmucler Roman, CSc.

11

3.

prim. MUDr. Adamcová Hana

10

4.

prof. MUDr. Hercogová Jana, CSc. MHA

10

5.

prim. MUDr. Procházka Miroslav

9

6.

MUDr. Moidlová Marta

8

7.

prim. MUDr. Diamantová Dominika, Ph.D.

5

8.

MUDr. Remlová Eva, Ph.D., MBA

4

9.

MUDr. Klauzová Kateřina, MBA

4

 

Výsledky voleb do revizní komise Společnosti estetické a laserové medicíny

(v seznamu uvedeni kandidáti, kteří získali více než 2 hlasy)

Pořadí

Jméno

Počet hlasů

1.

doc. MUDr. Horák Ladislav, DrSc.

4

2.

MUDr. Frösslová Dagmar

3

3.

As. MUDr. Sellner Švestková Sabina, Ph.D.

2


Rozdělení funkcí proběhlo formou hlasování na zasedání výboru SELM dne 20.3.2017 takto:

Předseda výboru: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Vědecký sekretář: MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.

Místopředseda pro laserovou medicínu: prim. MUDr. Miroslav Procházka

Předseda revizní komise: doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.

Zobrazit více

Schválení evropské normy FprEN 16844

Vážení členové,

po letitých pracích byla schválena evropská norma FprEN 16844 Aesthetic medicine services - Non-surgical medical treatments na které jsme se podíleli spolu s Rakouskem, Německem, Francií a Itálií zejména. Nyní už je jasné, co je estetická medicína, jaká ošetření tam patří, kdo je smí provádět, kde a jaká jsou rizika metod. Je to 33 stran zajímavého čtení, během několika týdnů bude oficiálně přeložena a stane se i českou normou. Tedy jeden z cílů naší společnosti - udělat pořádek nejenom v ČR ale v celé Evropě se podařil!! Zároveň musím konstatovat, že úřad za úřadem řeší naše stížnosti a postupuje vůči těm, kdo porušují zákony této země ve snaze se obohatit poskytováním zdravotní péče v našem oboru, ačkoli na to nemají trénink či vzdělání. Poprosím o informace o místech, kde se nadále poskytuje péče jinak, než se má, abychom informovali úřady, neboť bez naší informace a odborné rady nám nemohou pomoci.

Bližší si řekneme na našem kongresu v červnu, kde rozebereme normu do detailů.

 

S uctivým pozdravem

 

 

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

předseda společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP