Společnost estetické a laserové medicíny České lékařské společnosti JEP

Novinky

XX International Course on Plastic and Aesthetic Surgery, Barcelona - 7.-9.6.2017 | 7. 6. 2017

Zobrazit více

​Výsledky voleb do výboru a revizní komise SELM ČLS JEP na volební období 2017-2020

Výsledky voleb do výboru Společnosti estetické a laserové medicíny

(v seznamu uvedeni kandidáti, kteří získali více než 4 hlasy)

Pořadí

Jméno

Počet hlasů

1.

MUDr. Měšťák Ondřej, Ph.D.

11

2.

doc. MUDr. Šmucler Roman, CSc.

11

3.

prim. MUDr. Adamcová Hana

10

4.

prof. MUDr. Hercogová Jana, CSc. MHA

10

5.

prim. MUDr. Procházka Miroslav

9

6.

MUDr. Moidlová Marta

8

7.

prim. MUDr. Diamantová Dominika, Ph.D.

5

8.

MUDr. Remlová Eva, Ph.D., MBA

4

9.

MUDr. Klauzová Kateřina, MBA

4

 

Výsledky voleb do revizní komise Společnosti estetické a laserové medicíny

(v seznamu uvedeni kandidáti, kteří získali více než 2 hlasy)

Pořadí

Jméno

Počet hlasů

1.

doc. MUDr. Horák Ladislav, DrSc.

4

2.

MUDr. Frösslová Dagmar

3

3.

As. MUDr. Sellner Švestková Sabina, Ph.D.

2


Rozdělení funkcí proběhlo formou hlasování na zasedání výboru SELM dne 20.3.2017 takto:

Předseda výboru: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Vědecký sekretář: MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.

Místopředseda pro laserovou medicínu: prim. MUDr. Miroslav Procházka

Předseda revizní komise: doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.

Zobrazit více

IV. kongres estetické a laserové medicíny - Estetická medicína končetin | 2. 6. 2017

Vážené kolegyně a kolegové,

věřím, že program našeho, tentokrát už  IV. kongresu estetické a laserové medicíny opět vyvolá Váš nemalý zájem. Multioborový pohled tentokrát zaměříme na končetiny. Tato oblast zajímá mnoho pacientů, ale sami často nevíme, co vše jim můžeme předvídatelně nabídnout. Ruce, boky, lýtka  ale třeba i kotníky zaměstnávají nejenom estetické dermatology a plastické chirurgy, ale i cévní chirurgy, ortopedy, neurochirurgy či obecné chirurgy. Vzájemné potkávání specialistů ale chybí a doufáme, že pro Vás bude přínosem.

A samozřejmě se podíváme, jaké jsou nejnovější postupy a co prošlo testem „evidence based medicíny“ v celém našem oboru.  Věřím, že  se potkáme i na populárním společenském večeru.

 

S uctivým pozdravem

 

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

předseda Společnosti pro estetickou a laserovou medicínu ČLS JEP


Zobrazit více

Schválení evropské normy FprEN 16844

Vážení členové,

po letitých pracích byla schválena evropská norma FprEN 16844 Aesthetic medicine services - Non-surgical medical treatments na které jsme se podíleli spolu s Rakouskem, Německem, Francií a Itálií zejména. Nyní už je jasné, co je estetická medicína, jaká ošetření tam patří, kdo je smí provádět, kde a jaká jsou rizika metod. Je to 33 stran zajímavého čtení, během několika týdnů bude oficiálně přeložena a stane se i českou normou. Tedy jeden z cílů naší společnosti - udělat pořádek nejenom v ČR ale v celé Evropě se podařil!! Zároveň musím konstatovat, že úřad za úřadem řeší naše stížnosti a postupuje vůči těm, kdo porušují zákony této země ve snaze se obohatit poskytováním zdravotní péče v našem oboru, ačkoli na to nemají trénink či vzdělání. Poprosím o informace o místech, kde se nadále poskytuje péče jinak, než se má, abychom informovali úřady, neboť bez naší informace a odborné rady nám nemohou pomoci.

Bližší si řekneme na našem kongresu v červnu, kde rozebereme normu do detailů.

 

S uctivým pozdravem

 

 

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

předseda společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

IX. mezinárodní konference „Bioimplantologie 2017“ - 20.-21.4.2017 | 20. 4. 2017

Šťastný a úspěšný rok 2017 Vám přeje Společnost estetické a laserové medicíny!

Elektronické volby do výboru a revizní komise SELM

Vážení členové,

dovolte, abychom Vás všechny pozvali k volbám do výboru a revizní komise Společnosti estetické a laserové medicíny (SELM), které se uskuteční (dle rozhodnutí výboru SELM) elektronicky (pokud některý člen nemá elektronickou adresu, bude mu umožněno hlasovat korespondenčně).


Volební komise byla zvolena v následujícím složení:


  1. JUDr. Přemysl Frýda (Předseda)
  2. Prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc. (Člen)
  3. MUDr. Monika Hnojnová (Člen)
  4. MUDr. Simona Bedřichová (Člen)


Věříme, že oceníte možnost využití tohoto jednotného systému, neboť umožňuje organizačním složkám ČLS JEP,z.s. komfortní způsob, jak snadno a efektivně pořádat, realizovat a vyhodnocovat volby do stálých orgánů. Nezanedbatelná je také velká finanční úspora oproti korespondenčním volbám vzhledem k nárůstu poštovného a usnadnění práce volebním komisím.

Nutnou podmínkou je potvrdit platnou emailovou adresu všech členů. Proto byl rozeslán email s informacemi o volbách všem členům společnosti. V případě jakýchkoliv dotazů k volbám se obracejte na email machova@asklepion.cz.

 

Prosíme, abyste všichni využili svého práva a účastnili se voleb!

Zobrazit více

Cadaver Mastercourse | 18. 3. 2017

Zobrazit více

Výsledky III. Kongresu estetické a laserové medicíny SELM

Estetická medicína jako vědecká disciplína

Estetická medicína patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející obory lékařství. Kromě svých velkých úspěchů má ale i problémy. Jen za posledních 10 let bylo publikováno 98 případů lidí, kteří oslepli po aplikaci kyseliny hyaluronové do periorbitální oblasti, nemluvě o celé řadě dalších komplikací způsobených laserem.

Velmi komplikovaná je také otázka, zda se mají používat zejména metody nechirurgické, nebo zda je nejúčinnější plastická chirurgie. Kde jsou hranice a kde jsou výhody jednotlivých metod, se pokusil vyřešit III. Kongres laserové a estetické medicíny, který se konal 3.-5. června 2016 v Praze za rekordní účasti 170 účastníků z 5 zemí.


4D anatomie a guidelines pro řešení komplikací

Velkým předělem je v posledních letech tzv. 4D anatomie, která člověka popisuje nejen prostorově, ale i v jednotlivých časových etapách. Pionýrem této oblasti u nás je MUDr. Ivo Klepáček, CSc., který na kongresu přednesl unikátní sdělení o vývoji periorbitální oblasti v průběhu času. Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA, shrnula základní komplikace léčby z oblasti orbity z pohledu dermatovenerologa. První zahraniční účastník prof. Eduardo Weiss, PhD., ukázal zajímavý přístup ošetřování oblasti oka pomocí výplňových materiálů. Předseda pořádající Společnosti estetické a laserové medicíny doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., pak shrnul základní rizika léčebných výkonů v oblasti oka a předvedl guideliny řešení jednotlivých komplikací, tak aby je bylo možné zcela eliminovat. Místopředseda Světové laserové společnosti dr. Ashraf M. Badawi, PhD., představil několik laserových a chirurgických kombinovaných metod v oblasti léčení orbity a zkušenosti z kombinovaných metod aplikovaných v České republice pak demonstrovala MUDr. Eva Remlová, PhD.


Botulotoxin jako lék na deprese a další revoluce v oboru

Jedním z vrcholů kongresu pak byla diskuze o využití botulinumtoxinu jako potencionálního léku na deprese, eventuálně jako látky vylepšující psychický stav pacienta. Sdělení o současné situaci v této oblasti bádání přednesl doc. Roman Šmucler. Revoluční novinku v použití mikrovlnných technologií při likvidaci potních žláz a nežádoucího ochlupení na kongresu prezentovala MUDr. Kateřina Klauzová, MBA.


Spolupráce plastického chirurga a dermatologa

Mezi nejzajímavější prezentace pak patřila celá sekce plastické chirurgie za účasti celé špičky současné české plastické chirurgie – doc. MUDr. Jana Měšťáka, MUDr. Ondřeje Měšťáka, PhD., MUDr. Andrey Musilové, MUDr. Pavla Kuriala, prim. MUDr. Vladimíra Maříka a MUDr. Martina Molitora, PhD. – na níž byly demonstrovány prakticky všechny chirurgické metody prováděné v oblasti očnice. V diskusi s dermatology byla patrná snaha nalézt optimální způsob ošetřování. Během kongresu probíhala celá řada workshopů, o které byl letos velmi intenzivní zájem.


Právní regulace estetické medicíny v EU

Večer prvního dne zaujal účastníky kongresu i společenský program, jehož hlavním hostem byl publicista Josef Klíma, který umožnil lékařům se odreagovat. Druhý den kongresu byl věnován kontroverzním otázkám právní regulace estetické medicíny. Současný stav regulace v Evropské unii představil doc. Roman Šmucler a ukázal pozici České republiky v dalších vyjednáváních. Zároveň se snažil nastínit trendy, které by měli lékaři sledovat. Následovala přednáška Mgr. et MUDr. Daniela Mališe, LL.M., která se týkala doporučených souhlasů, což vyvolalo rozsáhlou živou diskusi a bez pochyby posunulo znalost této problematiky u řady lékařů. Velmi kontroverzní je otázka využívání derivátů krevní plazmy. MUDr. Petr Lesný ukázal současný stav evidence-based literatury a poukázal na to, jakým směrem se bude regulace ubírat a co všechno by měli do budoucna brát lékaři v úvahu. Při odpoledním jednání druhého dne přišla na řadu velmi zajímavá přednáška prim. MUDr. Miroslava Procházky na téma aktuálních trendů v biostimulacích neinvazivními lasery. PhDr. Martina Šochmanová, MBA, seznámila auditorium s postavením a kompetencemi všeobecných sester a nelékařů v České republice. Velmi zajímavou závěrečnou přednáškou byla prezentace slovenských kolegů vedených MUDr. Peterem Lengyel, Ph.D. na téma laserem asistované liposukce.

Kongres dalším navýšením počtů účastníků znamená velký posun ve vědeckém přístupu k estetické medicíně, která se z plenek oboru vznikajícího poměrně živelně stává uznávanou a velkou vědeckou disciplínou, jež se snaží postupovat pokud možno evidence-based, tak aby se minimalizovaly komplikace i v tak kritických oblastech, jako je oblast očnice, které se tento kongres věnoval. Diskuze naváže v dalším, již IV. ročníku konference.

Zobrazit více

Cadaver Mastercourse | 5. 11. 2016