Společnost estetické a laserové medicíny České lékařské společnosti JEP

Novinky

Akreditovaný kurz PRP | 4. 6. 2016

Komise pro výběrové řízení na uzavření smluv se ZP

​Dne 1.9.2015 vstoupila v účinnost novelizace zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. V § 48 odst. 1 písm. d) tohoto zákona došlo k upřesnění nominace člena komise - odborníka. V zákoně je nyní uvedeno, že členem komise je "odborník pro zdravotní služby, které mají být uchazečem poskytovány; působí-li v oblasti těchto zdravotních služeb odborná společnost, je členem výběrové komise zástupce této odborné společnosti". 

Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP nabízí odbornou spolupráci napříč celou ČR. Osloveny byly všechny kraje, v tuto chvíli máme domluvenou spolupráci v Olomouckém kraj, Libereckém kraji a kraji Vysočina. 

Kontaktní osoby pro řešení odborných otázek za jednotlivé kraje:


Olomoucký kraj:
Zástupce: MUDr. Eva Remlová

evareml@centrum.cz


Liberecký kraj:
Zástupce: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

smucler@asklepion.cz


prof. MUDr. Jana Hercogová, MHA

jana.hercogova@gmail.com


kraj Vysočina: Zástupce: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

smucler@asklepion.cz


prof. MUDr. Jana Hercogová, MHA

jana.hercogova@gmail.co

Zobrazit více

MEZINÁRODNÍ KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO IMPLANTOLOGII, 19.05.2016 - 20.05.2016, Praha | 19. 5. 2016

„Bioimplantologie 2016“ | 28. 4. 2016

​Nová sekce „Neinvazivní laserová terapie“ – pod vedením prim. Procházky

I přes rozvoj estetické medicíny je stále v genech naší společnosti terapie lasery a zejména (co do počtu členů) aplikace biostimulační (fotomodulačních) laserů. Vzhledem ke svým specifikům je potřebné vytvořit samostatnou platformu, která bude rychle stimulovat další vývoj. Výbor schválil vytvoření této sekce a prvním jejím předsedou se stal prim. MUDr. Miroslav Procházk

Konference: Zdravotní turistika jako světový fenomén | 14. 4. 2016

Aktuální aspekty zdravotní turistiky představí 14.-15. dubna 2016 v Praze 2. ročník konference Medical Tourism CE.


Podle odhadů OECD vycestuje každý rok za hranice svého domovského státu za zdravotním ošetřením kolem 50 milionů lidí. Jednou z nejoblíbenějších destinací jsou státy střední Evropy, které letos pořádají již druhou konferenci věnovanou tomuto tématu, tentokrát v Praze. „Medicínská turistika je odvětvím, které do našeho zdravotnictví přináší jednotky miliard korun, a pomáhá tak zvyšovat jeho úroveň i fixovat zdravotníky v naší zemi,“ říká doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., předseda Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP, která je spolupořadatelem konference, a dodává, „okolní státy ale mají z medicínské turistiky příjmy v miliardách eur. Tento potenciál je potřeba využít, zejména proto, že kdysi bývala naše země jedničkou v tomto oboru v regionu.

Klíčovým otázkám této oblasti se bude v dubnu v Praze ve svých konferenčních prezentacích věnovat 19. řečníků z celého světa, specialistů z oboru ekonomiky, byznysu, medicíny a marketingu. Akce přináší vítanou možnost pro rozvoj medicínské turistiky nejen jednotlivým lékařským zařízením, ale i velkým poskytovatelům zdravotní péče.

Jednacím jazykem bude angličtina.

Pro členy SELM je sleva na registračním poplatku 40%. Registrační poplatek tak činí 699 EUR.

Více informací: http://medicaltourismcee.com/

Summary:

Medical Tourism Conference CE emerges as a platform for enabling the Health Service Providers to raise their game and maximize the potentials. There is still lot to learn, share, explore and compare, being the main goal of the event. Your MT CE Conference is an excellent opportunity to meet, network and share ideas with leading industry cohorts from: Providers of Health & Medical Care, Insurance Companies, Medical Travel Agencies, Regional Associations, Regulators & Policy Makers, completed with Medical Tourism Facilitators and Online Agencies and Portals

Zobrazit více

Zasedání Evropského výboru pro normalizaci

Vážení členové,

zúčastnil jsem se zasedání Evropského výboru pro normalizaci, kde se podařilo “dotáhnout do konce” regulaci estetické medicíny v Evropské unii. Nechirurgická estetická medicína je novou specializací, která rok od roku ošetřuje více pacientů i zaměstnává více lékařů. Na zasedání ve Vídni se podařilo vypořádat 290 připomínek z 28 států EU ohledně finálního znění dokumentu. Pokud projde závěrečným schválením v EU, zvýší se dramaticky bezpečnost pacientů. Ujasní se postavení jednotlivých poskytovatelů. Každá jednotlivá procedura má nyní stanovenu míru rizika (pacient musí být informován), kdo ji smí provádět, po jakém školení a jak musí informovat pacienta, kde a za jakých podmínek může ošetření proběhnout. To vše je na 35 stranách textu. Česká republika patřila k nejaktivnějším a náš pohled na problematiku byl takřka beze zbytku vyslyšen. Z kontroverzních bodů vybírám. Krajní nedoporučení trvalých injekčních výplňových materiálů a nutnost vyššího varování pacientů u dlouhodobých. Je potřeba, aby u všech procedur měl pacient aspoň 24 hodin na rozmyšlenou, u některých minimálně týden. Jakmile bude dokument schválen, bude naším cílem jej ihned promítnout nejenom do české normy (to je povinnost), ale upravit i příslušné vyhlášky. Chaosu, který trápil tuto část medicíny, by měl být konec. V souladu s právním systémem EU bude tato norma nejpozději za pět let revidována, aby odrážela aktuální stav problematiky. Po schválení provede Společnost estetické a laserové medicíny České lékařské společnosti JE Purkyně celou  řadu školení o novém systému práce jak pro odbornou veřejnost, tak i pro potenciální pacienty. Jakmile bude text schválen, seznámím členy s jeho obsahem. Zdá se to být značným pokrokem v naší oblasti.

S uctivým pozdravem

 

 

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

předseda společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

III. kongres estetické a laserové medicíny | 3. 6. 2016

Zobrazit více

Výbor Společnosti schválil opětovné vystavování členských diplomů za poplatek 50 Kč. 

Zobrazit více

Cadaver Mastercourse 2016 | 9. 4. 2016