Společnost estetické a laserové medicíny České lékařské společnosti JEP

Novinky

XX International Course on Plastic and Aesthetic Surgery, Barcelona - 7.-9.6.2017 | 7. 6. 2017

Zobrazit více

Program IV. kongresu Společnosti estetické a laserové medicíny představí novinky oboru a jeho nové legislativní úpravy v rámci EU

2.-3. června 2017 se bude v pražském Autoklubu ČR konat již IV. ročník kongresu estetické a laserové medicíny, kterou pořádá Společnost estetické a laserové medicíny ČLS JEP. Hlavním tématem multioborového setkání specialistů z domova i ze zahraničí budou tentokrát končetiny. Velká úvodní sekce bude věnována nově zavedeným normám Evropské unie a dalším právním otázkám oboru.

Estetická nechirurgická medicína byla v roce 2017 uznána jako samostatný lékařský obor a normována legislativou EU. Tomuto tématu a nařízením z toho vyplývajících budou věnovány hned dvě přednášky úvodní sekce kongresu. První přednese doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., předseda Společnosti estetické a laserové medicíny (SELM), druhou, věnovanou konkrétně ochraně osobních údajů, JUDr. Pavel Fráňa z Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Pozornost bude patřit také odpovědnosti za újmu na zdraví v estetické medicíně a jejímu odškodňování.

Hlavním tématem medicínských sekcí pak letos budou končetiny. „Ruce, boky, lýtka,  ale třeba i kotníky zaměstnávají nejenom estetické dermatology a plastické chirurgy, ale i cévní chirurgy, ortopedy, neurochirurgy či obecné chirurgy,“ říká k volbě tématu doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., předseda SELM a dodává, „tato oblast samozřejmě zajímá i mnoho pacientů, ale lékaři sami často neví, co vše jim mohou nabídnout, aby byl výsledek předvídatelný a pacient spokojený.“ SELM chce uspořádáním kongresu upozornit na chybějící multioborovou komunikaci specialistů. Na kongresu zazní také zkušenosti s nejnovějšími postupy v oboru, zajímavé kazuistiky či výsledky testů „evidence based“ medicíny v oblasti estetiky a laserů. Součástí programu bude blok komerčních přednášek „Industry Forum“.

IV. kongres estetické a laserové medicíny - Estetická medicína končetin | 2. 6. 2017

Vážené kolegyně a kolegové,

věřím, že program našeho, tentokrát už  IV. kongresu estetické a laserové medicíny opět vyvolá Váš nemalý zájem. Multioborový pohled tentokrát zaměříme na končetiny. Tato oblast zajímá mnoho pacientů, ale sami často nevíme, co vše jim můžeme předvídatelně nabídnout. Ruce, boky, lýtka  ale třeba i kotníky zaměstnávají nejenom estetické dermatology a plastické chirurgy, ale i cévní chirurgy, ortopedy, neurochirurgy či obecné chirurgy. Vzájemné potkávání specialistů ale chybí a doufáme, že pro Vás bude přínosem.

A samozřejmě se podíváme, jaké jsou nejnovější postupy a co prošlo testem „evidence based medicíny“ v celém našem oboru.  Věřím, že  se potkáme i na populárním společenském večeru.

 

S uctivým pozdravem

 

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

předseda Společnosti pro estetickou a laserovou medicínu ČLS JEP


Zobrazit více

​Výsledky voleb do výboru a revizní komise SELM ČLS JEP na volební období 2017-2020

Výsledky voleb do výboru Společnosti estetické a laserové medicíny

(v seznamu uvedeni kandidáti, kteří získali více než 4 hlasy)

Pořadí

Jméno

Počet hlasů

1.

MUDr. Měšťák Ondřej, Ph.D.

11

2.

doc. MUDr. Šmucler Roman, CSc.

11

3.

prim. MUDr. Adamcová Hana

10

4.

prof. MUDr. Hercogová Jana, CSc. MHA

10

5.

prim. MUDr. Procházka Miroslav

9

6.

MUDr. Moidlová Marta

8

7.

prim. MUDr. Diamantová Dominika, Ph.D.

5

8.

MUDr. Remlová Eva, Ph.D., MBA

4

9.

MUDr. Klauzová Kateřina, MBA

4

 

Výsledky voleb do revizní komise Společnosti estetické a laserové medicíny

(v seznamu uvedeni kandidáti, kteří získali více než 2 hlasy)

Pořadí

Jméno

Počet hlasů

1.

doc. MUDr. Horák Ladislav, DrSc.

4

2.

MUDr. Frösslová Dagmar

3

3.

As. MUDr. Sellner Švestková Sabina, Ph.D.

2


Rozdělení funkcí proběhlo formou hlasování na zasedání výboru SELM dne 20.3.2017 takto:

Předseda výboru: doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Vědecký sekretář: MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.

Místopředseda pro laserovou medicínu: prim. MUDr. Miroslav Procházka

Předseda revizní komise: doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.

Zobrazit více

IX. mezinárodní konference „Bioimplantologie 2017“ - 20.-21.4.2017 | 20. 4. 2017

Schválení evropské normy FprEN 16844

Vážení členové,

po letitých pracích byla schválena evropská norma FprEN 16844 Aesthetic medicine services - Non-surgical medical treatments na které jsme se podíleli spolu s Rakouskem, Německem, Francií a Itálií zejména. Nyní už je jasné, co je estetická medicína, jaká ošetření tam patří, kdo je smí provádět, kde a jaká jsou rizika metod. Je to 33 stran zajímavého čtení, během několika týdnů bude oficiálně přeložena a stane se i českou normou. Tedy jeden z cílů naší společnosti - udělat pořádek nejenom v ČR ale v celé Evropě se podařil!! Zároveň musím konstatovat, že úřad za úřadem řeší naše stížnosti a postupuje vůči těm, kdo porušují zákony této země ve snaze se obohatit poskytováním zdravotní péče v našem oboru, ačkoli na to nemají trénink či vzdělání. Poprosím o informace o místech, kde se nadále poskytuje péče jinak, než se má, abychom informovali úřady, neboť bez naší informace a odborné rady nám nemohou pomoci.

Bližší si řekneme na našem kongresu v červnu, kde rozebereme normu do detailů.

 

S uctivým pozdravem

 

 

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

předseda společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP

Šťastný a úspěšný rok 2017 Vám přeje Společnost estetické a laserové medicíny!

Cadaver Mastercourse | 18. 3. 2017

Zobrazit více

Elektronické volby do výboru a revizní komise SELM

Vážení členové,

dovolte, abychom Vás všechny pozvali k volbám do výboru a revizní komise Společnosti estetické a laserové medicíny (SELM), které se uskuteční (dle rozhodnutí výboru SELM) elektronicky (pokud některý člen nemá elektronickou adresu, bude mu umožněno hlasovat korespondenčně).


Volební komise byla zvolena v následujícím složení:


  1. JUDr. Přemysl Frýda (Předseda)
  2. Prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc. (Člen)
  3. MUDr. Monika Hnojnová (Člen)
  4. MUDr. Simona Bedřichová (Člen)


Věříme, že oceníte možnost využití tohoto jednotného systému, neboť umožňuje organizačním složkám ČLS JEP,z.s. komfortní způsob, jak snadno a efektivně pořádat, realizovat a vyhodnocovat volby do stálých orgánů. Nezanedbatelná je také velká finanční úspora oproti korespondenčním volbám vzhledem k nárůstu poštovného a usnadnění práce volebním komisím.

Nutnou podmínkou je potvrdit platnou emailovou adresu všech členů. Proto byl rozeslán email s informacemi o volbách všem členům společnosti. V případě jakýchkoliv dotazů k volbám se obracejte na email machova@asklepion.cz.

 

Prosíme, abyste všichni využili svého práva a účastnili se voleb!

Zobrazit více

Cadaver Mastercourse | 5. 11. 2016